بازی رومیزی یا بردگیم نوعی از بازی های غیر دیجیتالیه که شامل قطعات و اجزای مختلفی بوده و ماموریت اون اینه که جمعی از افراد را در کنار هم، با چاشنی رقابت، همکاری یا ترکیبی از هردو، به سرگرمی، فکر کردن و برنامه ریزی، هیجان و شادی، تعامل و مذاکره، سکوت و سر صدا و … دعوت کنه.

منبع: ایوی گیم

https://ivygame.ir