بازی یور (The Royal Game of Ur) قدیمی ترین بازی رومیزی قابل بازی کردن در جهان است که حدود 4600 سال پیش در بین النهرین باستان باقیمانده است. قوانین بازی توسط یک ستاره شناس بابلی در سال 177 قبل از میلاد بر روی یک لوح خط میخی نوشته شده است.

بازی سلطنتی یور قدیمی ترین بازی رومیزی (بردگیم) قابل انجام جهان The Royal Game of Ur

از این بازی که در مقبره سلطنتی یور در عراق کنونی اکتشاف شده، 5 نسخه باستانی در دنیا موجود است که این تصویر بالا از نسخه موجود در موزه بریتانیا برداشته شده است.


منبع: ایوی گیم

https://ivygame.ir