بازی آموزشی

قطعات و اجزای بازی رومیزی

/post-3

بریم باهم ببینیم “یک بازی رومیزی چه قطعات یا اجزایی می تونه داشته باشه؟”. در حالت کلی حدود 15 نوع مختلف از قطعات عمومی وجود داره که در بازی های رومیزی متناسب با آنچه طراح بازی تصمیم می گیره، به کار گرفته می شه.